Anvisningar och information för dig som ska ställa ut på Svenska Mässan & Gothia Towers

Nedan hittar du dokument kring byggnationsregler, brandföreskrifter, installationer & anslutningar, avfall, livsmedelshantering och säkerhet/hälsa/miljö.

 Söker du information kring inflyttningstider och annat kopplat till din utställning så hittar du detta på vår eventsida, klicka här för att läsa mer

Notera att vi tillämpar differentierad prissättning, vilket innebär att vi på beställningar inkomna senare än tre veckor före arrangemangets start gör ett pristillägg på 50%. Tänk även på att vi vid sena beställningar inte kan garantera att alla produkter finns tillgängliga.

Placering av el, vajer m.m
Beställning av vajer
Orienteringskarta över anläggningen
Längd- och måttabell
Säkerhet och allmänna bestämmelser
Villkor för utställarförsäkring
Försäkring – Skadeanmälan

KRAV PÅ ELUTRUSTNING PÅ SVENSKA MÄSSAN
Följande regler gäller för att få ansluta medhavd el-utrustning
Skriv ut och ta med detta dokument, det ska signeras efter okulär besiktning

Behöver du hjälp?